בניית ציפורניים בג’ל

 

₪260………………………………………………………………………………………………………………………..בניית ציפורניים קצר – בג’ל

 ₪299 …………………………………………………………………………………………………………………….. בניית ציפורניים ארוך- בגיל

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..בנייה בפוליג’ל

 ₪150 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….מילוי גיל

₪80 …………………………………………………………………………………………………………………………הסרה של בניית ציפורניים

₪15………………………………………………………………………………………………………………………………………….. תיקון ציפורן בגיל

₪5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..קישות לציפורן