מניקור

מניקור

מניקור מלא: דחיפת, והסרת עור מסביב לציפורן, גזירת ציפורניים, שיוף ציפורניים, פילינג גרגרים, מסכת תרמית, מריחת לק רגיל…₪110

מניקור מלא: דחיפת והסרת עור מסביב לציפורן, גזירת ושיוף ציפורניים, פילינג עיסוי, מסכה תרמית, מריחת לק ג’ל …₪129

ספא מניקור: אמבט פרפין, פילינג גרגרים, עיסוי ידיים, מסכת תרמית, קרם הזנהת, דחיפת והסרת עור מסביב לציפורניים, גזירה ושיוף ציפורניים, מריחת לק ג’ל… ₪189

₪70אקספרס מניקור: סידור ציפורניים , מריחת לק רגיל, קרם הזנה

מניקור מכשורי: הסרת עור יבש סביב לציפורניים, שיוף וסידור ציפורניים, מריחת לק ג’ל . ₪95

₪39….הסרת לק ג’ל

₪510 קישות על ציפורן אחת

תפתחי צאט
?צריכה עזרה
שלום
?איך אפשר לעזור לך